Team

"Samen kom je verder!"

Paard en Winst zou niet de onderneming zijn die het is zonder mijn team!

Daarom stel ik mijn team graag aan jullie voor.

Mijn team

Nadia Manintveld

Boekhouding

Vera 

Nijboer

Virtual Assistant + boekhouding

Felicia Rodrigues 

dos Santos

Tekstcontrole

Clickhorse

Marketing

Advertenties

DaKo

Fotografie

Foto's

Annelies Touw

Illustraties

Illustraties